Aasta koer

AASTA GRIFOONI  konkursi reeglid

Võistluskategooriad:

  1. AASTA NÄITUSEKOER”.
  2. AASTA JUUNIOR”.
  3. AASTA VETERAN”.
  4. AASTA KUTSIKAS”.
  5. „AASTA ARETUSKOER“
  6. „AASTA KASVATAJA“

Konkursi tingimused:

Osaleda saavad kõik Eestis elavad Eesti Grifoonide Tõuühingu liikmete Brüsseli- Belgia- ja väike brabandi grifoonid. Arvestusse lähevad ainult EGTÜ liikmetele kuuluvate Eestis elavate koerte tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik  omanikud olema EGTÜ liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes.
Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud FCI poolt tunnustatud kennelorganistatsioonide sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Arvesse lähevad maksimaalselt 5 näituse tulemused.

Rühmanäituseks loetakse näitust, mis on kantud Eesti Kennelliidu või mõne teise FCI liikmesriigi kalenderplaani rühmanäitusena.

Erinäituseks loetakse näitust, mis on kantud Eesti Kennelliidu või mõne teise FCI liikmesriigi kalenderplaani erinäitusena.

Kõik ülalnimetatud aunimetused omistatakse Eesti Grifoonide TÜ poolt kord aastas.

Eesti Grifoonide TÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni.

Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad/koerakasvatajad. Kõik tulemused avaldatakse Eesti Grifoonide TÜ kodulehel.

Võitjate autasustamine toimub Eesti Grifoonide TÜ aasta esimesel üldkoosolekul. Autasustatakse igas kategoorias kolme parimat, va Aasta Kasvataja ja Aasta Aretuskoera konkurss, kus autasustatakse ainult esikohta. Auhinnad saavad ainult Eesti Grifoonide TÜ liikmed.

Aunimetuse saamiseks täidab koera/kasvataja/aretuskoera omanik Eesti Grifoonide TÜ järgneva aasta hiljemalt 31 jaanuaril vormikohase blanketi ning edastab vajadusel dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist näitustel (näituste kirjelduslehed, rühma- ja BIS koha kinnitus(ed)). Juhul kui tulemused on kantud EKLi on-line registrisse, piisab linkimisest nendele andmetele.

Punke arvestatakse Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifoonide kohta eraldi ning käsitletakse kolme erineva tõuna.

 PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA!

  1. Konkurss „ AASTA NÄITUSEKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori, noorte, ava, tšempioni, kasutus või veteranklassis saavutatud PI/PE, TP-, VSP- ja rühmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal.

2. Konkurss “AASTA JUUNIOR

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis saavutatud kohtade (sp/1-4), TP-JUN, VSP-JUN ja juunioride BIS tulemuste põhjal.

3. Konkurss „ AASTA VETERAN”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani klassis saavutatud kohtade (sp/1-4), TP-VET, VSP-VET ja veteranide BIS tulemuste põhjal.

4. Konkurss „AASTA KUTSIKAS”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kutsika klassis saavutatud kohtade (sp/1-4), TP-KUTS, VSP-KUTS ja kutsikate BIS tulemuste põhjal.

5.Konkurss „AASTA ARETUSKOER“

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale järglasteklassis saavutatud kohtade (sp/1-4) ja järglasteklassi BIS tulemusete põhjal.

6. Konkurss „AASTA KASVATAJA“

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kasvatajaklassis saavutatud kohtade (sp/1-4) ja kasvatajaklassi BIS tulemusete põhjal.

 Punktiarvestuse tabel:

Põhipunktid
PE/PI 4, jun/vet/kuts 1
PE/PI 3, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja klassi 4 2
PE/PI 2, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja klassi 3 3
VSP, jun/vet/kuts VSP /järglaste/kasvataja 2 4
TP, jun/vet/kuts TP /järglaste/kasvataja 1 5
Rühmapunktid
RÜP 5 1
RÜP 4 2
RÜP 3 3
RÜP 2 4
RÜP 1 5
Bis’i punktid
BIS 5, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 5 1
BIS 4, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 4 2
BIS 3, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 3 3
BIS 2, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 2 4
BIS 1, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 1 5
Lisapuktid
Maailma ja Euroopa Võitja / Juuniorvõitja / Veteranvõitja 5
Põhjamaade Võitja / Juuniorvõitja / Veteranvõitja

Baltimaade Võitja / Juuniorvõitja / Veteranvõitja

4

 

Riigi Võitja / Juuniorvõitja / Veteranvõitja 3

Põhipunktid maades, kus PE/PI järjestust ei valita:  Klassi võit annab 3 punkti (juhul kui koer ei ole TP või VSP).

Nende maade näitustel, kus VSP-d (jun/vet/kuts VSP-d) eraldi ei valita, annab PI/PE 1 koht (jun/vet/kuts klassi 1 koht) 4 punkti, juhul kui koer ei ole TP (jun/vet/kuts TP).

Ühe tõu erinäituse TP-le ja jun/vet/kuts TP-le lisatakse BIS-1 punktid, samuti järglaste ja kasvatajaklassi parimale.

Näituste, kuhu on registreerunud enam kui 10 Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifooni, põhipunktid korrutatakse kahega. Tõu (Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifooni) erinäituse ja näituste, kuhu on registreerunud enam kui 25 Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifooni põhipunktid korrutatakse kolmega. Maailma ja Euroopa võitja näituste põhipunktid korrutatakse neljaga.

 Kui kaks või enam koera saavad võrdse aru punkte, siis tuleb paremale kohale koer, kellel rohkem lisa-, rühma- ja bis’i punkte või kes on saavutanud rohkema arvu punkte vähematelt näitustelt. Kui see võitjat ei selgita, läheb koht jagamisele.

Näide 1: Koer tuleb rahvusvahelise näitusel (registreerunud 12 koera) TP, RÜP 1 ja BIS 4 – 5*2+5+2 = 17punkti

Näide 2: Juunior tuleb ühe tõu erinäitusel TPJ ja VSP- koer saab osaleb konkursil A ja B. Konkurss B – 5*3+5 = 15 punkti. Konkurss A – 4*3 = 12 punkti

Näide 3:  Kutsikas tuleb erinäitusel VSP KUTS – 4*3= 12punkti

Näide 4: Veteran tuleb Maailma võitja näitusel TP-VET ja saab tiitli Maailma Veteranvõitja – 5*4+5 = 25punkti.