Aasta sportkoer

Konkursi tingimused:

Osaleda saavad kõik Eestis elavad Eesti Grifoonide Tõuühingu liikmete Belgia kääbustõugu koerad. Arvestusse lähevad ainult EGTÜ liikmetele kuuluvate Eestis elavate koerte tulemused. Kui koeral on rohkem kui üks omanik (kaasomandus), peavad kõik omanikud olema EGTÜ liikmed. Nõuet ei kohaldata, kui kaasomanikud on sama pere liikmed (abikaasa, elukaaslane, lapsed, vanemad). Samuti ei kohaldata nõuet alaliselt välismaal elava kaasomaniku suhtes. Konkurss viiakse läbi arvestusaastal osaletud ametlike võistluste ja ametlike klasside võistlusraamatusse kantud tulemuste põhjal. Arvesse lähevad maksimaalselt iga ala ja iga klassi 5 võistluse tulemused. Arvestatakse kõikide Belgia kääbustõugu koerte kohta ühiselt koera sugu arvestamata.

Kui mitmel konkursil osalejal on sama punktisumma, siis määratakse paremusjärjestus selle põhjal, kui palju moodustavad võistlustel saadud punktid protsentuaalselt võitlusala maksimaalsest võimalikust.

Kui kõik aasta parima valimisel arvestatud tulemused annavad mitmel osalejal samad punktid, siis võrreldakse nende koerte/koerajuhtide muid võistlustulemusi, kuni leitakse erinevus.

Kõik ülalnimetatud aunimetused omistatakse Eesti Grifoonide TÜ poolt kord aastas.

Eesti Grifoonide TÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni.

Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad. Kõik tulemused avaldatakse Eesti Grifoonide TÜ kodulehel.

Aunimetuse saamiseks täidab koera omanik Eesti Grifoonide TÜ järgneva aasta hiljemalt 31. jaanuaril  täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist võistlustel.

Võitjate autasustamine toimub Eesti Grifoonide TÜ aasta esimesel üldkoosolekul.

Autasustatakse igast klassist klassis kolme parimat.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA!

Konkurss „ AASTA AGILITYKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale AG-1, AG-2 ja AG-3 võistlusklassis saavutatud kolme agility raja ning kahe hüpperaja positiivselt sooritatud tulemuse eest (koht 1-5) ja Eesti Agility Tšempion (EST AG CH) ning Eesti Meister Agility’s aunimetuse eest.

Punktide arvestus AG-1, A2 jaA3 klassides

Koht       Punkte
1.  koht 5 punkti
2.  koht 4 punkti
3.  koht 3 punkti
4.  koht 2 punkt
5.  koht 1 punkti

Eesti Agility Tšempioni eest lisandub 5 punkti ja Eesti Meister Agility’s lisandub 10 punkti summale.