Aasta koer

AASTA GRIFOONI  konkursi reeglid

Võistluskategooriad:

 1. AASTA NÄITUSEKOER”.
 2. AASTA JUUNIOR”.
 3. AASTA VETERAN”.
 4. AASTA KUTSIKAS”.
 5. „AASTA ARETUSKOER“
 6. „AASTA KASVATAJA“

Konkursi tingimused:
Aasta grifoon” on konkurss mis tunnustab koeraomanikke oma koertega tehtud hea töö eest. Konkursile võib esitada Grifoonide TÜ liikmete (liikmelisus vähemalt 3 kuud) omanduses ning kaasomandis olevaid koeri, kes on registreeritud Eesti Kennelliidu (EKL) registris. Arvesse lähevad 5 FCI poolt kinnitatud riikide korraldatud ametlike näituste tulemused, millest vähemalt 2 peavad olema toimunud Eestis.
Erandina arvestatakse Aasta Kutsikas”, “Aasta Juunior” ja “Aasta Veteran” kategooriates Eesti Kennelliidu poolt korraldatava „Kutsikate ja veteranide jõulushow“ tulemusi. Tõu hindamisel arvesse minevad punktid võivad olla sama kohtuniku poolt antud mitte rohkem, kui kahel näitusel.
Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad/koerakasvatajad. Kõik tulemused avaldatakse puale konkurssi lõppu Eesti Grifoonide TÜ kodulehel.

Võitjate autasustamine toimub Eesti Grifoonide TÜ aasta esimesel üldkoosolekul. Autasustatakse igas kategoorias kolme parimat v.a Aasta Kasvataja ja Aasta Aretuskoera konkurss, kus  autasustatakse ainult esikohta.

Punke arvestatakse Brüsseli, Belgia ja väike brabandi grifoonide kohta eraldi ning käsitletakse kolme erineva tõuna v.a Aasta Kasvataja ja Aasta Aretuskoera.

Aunimetuse saamiseks täidab koera/kasvataja/aretuskoera omanik Eesti Grifoonide TÜ veebipõhise vormi ning edastab vajadusel dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist näitustel (näituste kirjelduslehed, rühma- ja BIS koha kinnitus(ed)). Juhul kui tulemused on kantud EKLi on-line registrisse, piisab näituse toimumise kohast ja kuupäevast.

Eesti Grifoonide TÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL VASTAVAT TULEMUST EI ARVESTATA.

Võistluse tingimused on järgmised:

AASTA GRIFOON kategoorias võistlevad grifoonid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EGTÜ liige ja elab Eestis. Aasta koer puhul arvestatakse noorte, ava ning tšempion klassi tulemusi.
Punkte arvestatakse järgmiselt:
TP         5                  VSP    4
RÜP1  5                 BIS1    5
RÜP2  4                 BIS2    4
RÜP3  3                 BIS3    3
RÜP4  2                 BIS4    2
RÜP5  1                 BIS5    1
LISAPUNKTID:
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel annab hinne SP ja 1-4 koht klassis annab lisapunkte.

 1. koht        4 punkti
 2. koht        3 punkti
 3. koht        2 punkti
 4. koht        1 punkt

Maailma võitja (WW), Euroopa võitja (EurW) tiitel +3
Riigi võitja, Balti võitja, põhjamaade võitja, linna võitja  tiitel +2
CACIB +1
Rahvusvahelistel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega.
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel saadud punktid korrutatakse kolmega.

AASTA JUUNIORI GRIFOON kategoorias võistlevad juunioriklassi grifoonid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EGTÜ liige ja elab Eestis. Aasta juuniorkoer puhul arvestatakse juuniorklassi tulemusi.
Punkte arvestatakse järgmiselt:
TPJ      5                 TP        5
VSPJ   4                 VSP     4
JBIS1  5                 RÜP1  5                 BIS1    5
JBIS2  4                 RÜP2  4                 BIS2    4
JBIS3  3                 RÜP3  3                 BIS3    3
JBIS4  2                 RÜP4  2                 BIS4    2
JBIS5  1                 RÜP5  1                 BIS5    1
LISAPUNKTID:
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel annab hinne SP ja 1-4 koht klassis annab lisapunkte.

 1. koht        4 punkti
 2. koht        3 punkti
 3. koht        2 punkti
 4. koht        1 punkt

Maailma võitja (JWW), Euroopa võitja (EurJW) tiitel +3
Riigi juuniorvõitja, Balti juuniorvõitja, põhjamaade juuniorvõitja, linna juuniorvõitja tiitel +2
Rahvusvahelistel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega.
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel saadud punktid korrutatakse kolmega.

AASTA VETRAN GRIFOON kategoorias võistlevad veteraniklassi grifoonid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EGTÜ liige ja elab Eestis. Aasta veterankoer puhul arvestatakse veteranklassi tulemusi.
Punkte arvestatakse järgmiselt:

TPV     5                  TP        5
VSPV  4                  VSP     4

VBIS1 5                  RÜP1  5                 BIS1    5
VBIS2 4                  RÜP2  4                 BIS2    4
VBIS3 3                  RÜP3  3                 BIS3    3
VBIS4 2                  RÜP4  2                 BIS4    2
VBIS5 1                  RÜP5  1                 BIS5    1
LISAPUNKTID:
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel annab hinne SP ja 1-4 koht klassis annab lisapunkte.

 1. koht        4 punkti
 2. koht        3 punkti
 3. koht        2 punkti
 4. koht        1 punkt

Maailma veteranvõitja (VWW), Euroopa veteranvõitja (EurVetW) tiitel+3
Riigi veteranvõitja, Balti veteranvõitja, põhjamaade veteranvõitja, linna veteranvõitja tiitel+2
Rahvusvahelistel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega.
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel saadud punktid korrutatakse kolmega.

AASTA KUTSIKAS kategoorias võistlevad kutsika klassi grifoonid, kes on EST-registris ja kelle omanik on EGTÜ liige ja elab Eestis.
Punkte arvestatakse järgmiselt:
TPK      5                  VSPK  4                 EAH    5
BIS 1    5
BIS 2    4
BIS 3    3
BIS 4    2
BIS 5    1

AASTA GRIFOONI KASVATAJA konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on EGTÜ liikmed ja omavad FCI-s registreeritud kennelnime. Edukaim kasvataja valitakse kasvandike arvestusaasta jooksul toimunud näitustel saadud tulemuste põhjal. Osalemiseks tuleb esitada min.3 kuni 5 kasvandiku tulemused. Sh. juuniorite, täiskasvanud koerte ja veteranide tulemused (kutsikate tulemusi esitada ei saa). Koerad peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Võib esitada iga kasvandiku kuni 5 näituse tulemust. Kasvandikud võivad elada ka väljaspool Eestit.

TP      5                   TPJ      5              TPV     5
VSP   4                   VSPJ   4              VSPV  4
RÜP 1     5            BIS 1     5            JBIS 1    5             VBIS 1     5
RÜP 2     4            BIS 2    4             JBIS 2     4            VBIS 2     4
RÜP 3     3            BIS 3    3             JBIS 3     3            VBIS 3     3
RÜP 4     2            BIS 4    2             JBIS 4     2            VBIS 4     2
RÜP 5     1            BIS 5    1             JBIS 5     1            VBIS 5     1

LISAPUNTKID:
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel annab 1-4 koht klassis annab lisapunkte.

 1. koht        4 punkti
 2. koht        3 punkti
 3. koht        2 punkti
 4. koht        1 punkt

Pluss kasvatajaklassis osalemise eest konkursi arvestusaastal:
TPKasv.      5            EAH      5
BIS1 KASVATAJA               5
BIS2 KASVATAJA               4
BIS3 KASVATAJA               3
BIS4 KASVATAJA               2
BIS5 KASVATAJA               1

Rahvusvahelistel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega.
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel saadud punktid korrutatakse kolmega.

AASTA ARETUSKOER konkursil võivad osaleda emase või isase aretuskoera omanikud, kes on EGTÜ liikmed ja aretuskoer on on registreeritud Eesti Kennelliidu (EKL) registris. Edukaim aretuskoer valitakse aretuskoera arvestusaasta jooksul toimunud näitustel järglaste saadud tulemuste põhjal. Osalemiseks tuleb esitada aretuskoera min.3 kuni 5 järglase tulemused. Sh. juuniorite, täiskasvanud koerte ja veteranide tulemused (kutsikate tulemusi esitada ei saa). Järglased peavad olema pärit vähemalt kahest erinevast vanemate kombinatsioonist. Võib esitada iga järglase kuni 5 näituse tulemust. Järglased võivad elada ka väljaspool Eestit.

TP      5                   TPJ      5              TPV     5
VSP   4                   VSPJ   4              VSPV  4
RÜP 1     5            BIS 1     5            JBIS 1    5             VBIS 1     5
RÜP 2     4            BIS 2    4             JBIS 2     4            VBIS 2     4
RÜP 3     3            BIS 3    3             JBIS 3     3            VBIS 3     3
RÜP 4     2            BIS 4    2             JBIS 4     2            VBIS 4     2
RÜP 5     1            BIS 5    1             JBIS 5     1            VBIS 5     1

LISAPUNTKID:
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel annab 1-4 koht klassis annab lisapunkte.

 1. koht             4 punkti
 2. koht             3 punkti
 3.   koht            2 punkti
 4.   koht            1 punkt

Järglateklassis osalemise eest konkursi arvestusaastal:
EAH                5
TP järglased    5
BIS1 JÄRGLASED         5
BIS2 JÄRGLASED         4
BIS3 JÄRGLASED         3
BIS4 JÄRGLASED         2
BIS5 JÄRGLASED         1

Rahvusvahelistel näitustel saadud punktid korrutatakse kahega.
Maailma, Euroopa võitja, Grifoonide erinäituse ja Eesti Grifoonide TÜ korraldatud näitustel saadud punktid korrutatakse kolmega.