EKL tõuraamatumääruse muudatus

Enam ei pea ei kasvatajad, kes soovivad ristpaaritust esitama Eesti Kennelliidule ega tõuühingutele teavitust, kuna Eesti Grifoonide TÜ ei ole aretusnõudeid kehtestanud.
Väljavõte volinike koosoleu koosoleku protokollist nr: 2, 22.11.2017

8. EKL-TAN ettepanek EKL tõuraamatumääruse muutmiseks.
Ettepanek: muuta EKL tõuraamatumääruse p 6.2., pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012).“ Tõugude puhul, kus teavitusnõue tuleneb kehtivatest aretuserinõuetest, paluda erinõuded taotlenud TÜ-lt tagasisidet, kas nad soovivad seda nõuet säilitada.
Hääletamine: poolt – 25
Vastu – 0
Erapooletu – 1
Ei osalenud – 2
Ettepanek: otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.
Hääletamine: poolt – 26
Vastu – 0
Erapooletu – 0
Ei osalenud – 1
Otsustati:
8.1. Muuta EKL tõuraamatumääruse p 6.2., pärast mida kõlab see alljärgnevalt:“ Erinevaid tõuge ja tõuvariatsioone võib ristata lähtuvalt FCI ringkirjast nr 4/2012 (09.01.2012).“ Tõugude puhul, kus teavitusnõue tuleneb kehtivatest aretuserinõuetest, paluda erinõuded taotlenud TÜ-lt tagasisidet, kas nad soovivad seda nõuet säilitada.
8.2. Otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.